Technológie

Vertikálne frézovanie 5-osé
  • 5-osé obrábacie  centrá HERMLE určené na presné a rýchle obrábanie obecných tvarových povrchov, vŕtanie, vyvŕtavanie, rezanie závitov a frézovanie väčších a tvarovo zložitých dielcov v piatich osiach. 
  • max. priemeru obrobku 800mm výšky 500mm a max. hmotnosti 500kg.

Vertikálne frézovanie 3-osé
  • 3-osé obrábacie centrá určené na presné a rýchle obrábanie obecných tvarových povrchov, vŕtanie, vyvŕtavanie, rezanie závitov a frézovanie väčších a tvarovo zložitých dielcov v troch osiach.
  • max. rozmeru obrobku 3000mm x 800mm x 300mm a do max. nosnosti obrobku 1000 kg. 

Sústruženo-frézované dielce

  • Produktívne CNC sústruhy  určený pre malosériovú, ako aj sériovú výrobu súčiastok z tyčového materiálu do priemeru 75 mm, prírub do priemeru 250 mm a hriadeľov do dĺžky 400 mm. 
  • Poháňané nástroje o výkone až 5,5 kW a o max. otáčkach 6000 ot./min.  Stroje disponujú aj s Y osou .
  • Sústruhy dokážu vykonávať vŕtanie otvorov, závitovanie a základné frézovacie operácie s podporou osi C s minimálnym inkrementom pootočenia už od 0,001 stupňa.
  • Súčasťou strojov je podávač tyčového materiálu s max. dĺžkou tyče 1000 mm.Automatická pásová píla PEGAS -CNC-R, 300x320

  • vysoko produktívna automatická, hydraulicky ovládaná pásová píla s viacnásobným podávaním materiálu.
  • píla je určená na delenie materiálu v kolmých i uhlových rezoch, uhlové rezy plynule nastaviteľné od 0 do +60 stupňov 

dajvo@dajvo.sk