Kontrola kvality

KVALITU ROBIA DETAILY! 

A práve preto je strategickým cieľom našej spoločnosti trvalo a pružne plniť požiadavky zákazníka so zameraním sa na kvalitu produktu. Naše procesy a činnosti riadime tak, aby sme čo najefektívnejšie a systematicky budovali konkurencieschopnosť spoločnosti.


Odborne vybavené oddelenie kontroly kvality zabezpečuje v procese výroby nasledovné činnosti:

 • Vstupnú technickú kontrolu kvality
 • Medzioperačnú a námatkovú kontrolu kvality
 • Výstupnú kontrolu kvality pred expedovaním produktov

Proces merania a vyhodnocovania je zabezpečený kalibrovanými meradlami a meracími prístrojmi ako sú:

 • Bežné dielenské meradlá (digitálne posuvné meradlá, mikrometre, dutinomery a iné)
 • Kalibre (valcové kalibre, závitové kalibre, závitové tŕne a kalibračné krúžky, Johansove mierky, a iné prípravky a pomôcky)

Meracie prístroje:

 • Lineárny 2D výškomer Mitutoyo LH-600
 • Drsnomer Mitutoyo SJ410
 • Kontúrograf Mitutoyo CV-2100M4
 • 3D CNC merací stroj Mitutoyo CRYSTA-Apex S574

kol 17jpg

kol 16jpg

Spolupracujeme so spoločnosťami Mitutoyo, Tauricon, Mahr, Schut a inými.


Podľa požiadavky zákazníka zabezpečujeme vystavenie meracích protokolov, vzorkovanie dielov s VDA protokolom v slovenskom, nemeckom alebo anglickom jazyku.

Kalibrácia, servis a údržba meradiel je zabezpečená Metrologickým poriadkom.

Našim cieľom je procesne riadený systém manažérstva kvality a životného prostredia v zmysle noriem STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016.


dajvo@dajvo.sk