Certifikáty

V mesiaci júl 2019 sme úspešne absolvovali certikačný audit systému kvality v zmysle požiadavky normy ISO 9001.